Kategorya - WTN

World Tourism Network (WTN) ay ang long-overdue na boses ng maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo sa paglalakbay at turismo sa buong mundo. Sa pamamagitan ng pagkakaisa ng aming mga pagsisikap, dinadala namin sa unahan ang mga pangangailangan at adhikain ng mga maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo at ng kanilang mga Stakeholder.

World Tourism Network lumabas sa muling pagtatayo.pagtalakay sa paglalakbay.

WTN nagbibigay ng mga pagkakataon at mahahalagang networking para sa mga miyembro nito sa higit sa 128 bansa.