Kategoryang - WTN

Ang World Tourism Network (WTN) ay ang matagal nang tinig ng maliliit at katamtamang laki na mga negosyo sa paglalakbay at turismo sa buong mundo. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng aming mga pagsisikap, inilalagay namin sa unahan ang mga pangangailangan at mithiin ng mga maliliit at katamtamang laking negosyo at kanilang mga stakeholder.

Ang World Tourism Network ay umusbong mula sa muling pagtatayo.pagtalakay sa paglalakbay.

Nagbibigay ang WTN ng mga pagkakataon at mahahalagang networking para sa mga miyembro nito sa higit sa 128 mga bansa.