Kategoryang - ICTP

Ang International Coalition of Tourism Partners ay isang pandaigdigang samahan na kasapi para sa industriya ng paglalakbay at turismo.

GREEN GROWTH & QUALITY = NEGOSYO