Kategoryang - Lupon ng Turismo sa Africa

Ang mga balita at pag-update ay nauugnay sa mga miyembro ng Lupon ng Turismo ng Africa.  
Ano ang mahalaga para sa Africa Travel and Tourism Industry.
Ginagawa ang Africa na patutunguhan ng pagpipilian para sa mga internasyonal na bisita.

Ang opisyal na Balita ng Association ng Turismo ng Africa.