SUSUNOD NA LIVE SESSION 01 DEC 1.00 pm EST | 06.00 pm UK | 1000 pm UAE
COVID 19 Omicron at Turismo 

lumahok  sa Zoom pindutin dito

Balita ng Pamahalaan Kalusugan ng Balita balita USA Breaking News

Bagong ulat sa peligro sa CDC sa pangatlong COVID Shot

Ang CDC ay naglunsad ng isang kasunduan sa pambansang viral genomics
Naglunsad ang CDC ng isang kasunduan

Ang pangatlong shot. Ano ang mga implikasyon para sa pagsasanay sa kalusugan ng publiko?
Ayon sa ulat ng CDC ngayon na ang mga implikasyon para sa kalusugan sa publiko o ligtas na natagpuan walang hindi inaasahang mga pattern ng masamang reaksyon pagkatapos ng isang karagdagang dosis ng bakuna sa COVID-19.
Nangako ang CDC na magpapatuloy itong subaybayan ang kaligtasan ng bakuna, kabilang ang para sa karagdagang COVID-19 na dosis.

I-print Friendly, PDF at Email
  • Pag-aaral sa CDC sa Pagsubaybay sa Kaligtasan ng isang Karagdagang Dosis ng Bakuna sa COVID-19
  • Ano na ang nalalaman tungkol sa ikae booster shot?
  • Kabilang sa 306 Pfizer-BioNTech na klinikal na pagsubok sa mga kalahok, ang mga masamang reaksyon pagkatapos ng dosis 3 ay pareho sa mga pagkatapos ng dosis 2.

Ano ang idinagdag ng ulat na ito sa shot number 3 na inilabas ng CDC ngayon?

Noong Agosto 12 – Setyembre 19, 2021, kabilang sa 12,591 v-ligtas na mga nagparehistro na nakumpleto ang isang survey sa pagsusuri sa kalusugan pagkatapos ng lahat ng 3 dosis ng bakunang mRNA COVID-19, 79.4% at 74.1% ang iniulat na lokal o sistematikong mga reaksyon, ayon sa pagkakabanggit pangatlong dosis; Ang 77.6% at 76.5% ay nag-ulat ng mga lokal o sistematikong reaksyon pagkatapos ng pangalawang dosis, ayon sa pagkakabanggit.

Ano ang mga implikasyon para sa pampublikong kasanayan sa kalusugan?

Ang mga boluntaryong ulat sa v-safe ay walang natagpuang mga hindi inaasahang mga pattern ng masamang reaksyon pagkatapos ng isang karagdagang dosis ng bakuna sa COVID-19. Patuloy na subaybayan ng CDC ang kaligtasan ng bakuna, kabilang ang para sa karagdagang COVID-19 na dosis.

Noong Agosto 12, 2021, ang Pagkain at Gamot na Pangangasiwa (FDA) ay nagbago ng Mga Paggamit ng Emergency na Awtorisasyon (EUA) para sa mga bakunang Pfizer-BioNTech at Moderna COVID-19 upang pahintulutan ang pangangasiwa ng isang karagdagang dosis pagkatapos makumpleto ang isang pangunahing serye ng pagbabakuna sa mga karapat-dapat na tao na may katamtaman hanggang sa malubhang mga kondisyon ng imunocompromising (1,2). Noong Setyembre 22, 2021, pinahintulutan ng FDA ang isang karagdagang dosis ng bakunang Pfizer-BioNTech ≥6 buwan pagkatapos makumpleto ang pangunahing serye sa mga taong may edad na ≥65 taon, na may mataas na peligro para sa matinding COVID-19, o na ang pagkakalantad sa trabaho o institusyon ay inilalagay sa kanila mataas na peligro para sa COVID-19 (1). Ang mga resulta mula sa isang yugto ng klinikal na pagsubok na isinagawa ng Pfizer-BioNTech na kasama ang 3 katao na may edad 306-18 taong gulang ay ipinakita na ang mga hindi magagandang reaksyon matapos makatanggap ng pangatlong dosis na ibinibigay ng 55-5 na buwan pagkatapos makumpleto ang isang 8-dosis na pangunahing serye ng pagbabakuna ng mRNA ay katulad ng ang mga naiulat pagkatapos makatanggap ng dosis 2; ang mga masamang reaksyon na ito ay may kasamang banayad hanggang katamtamang lugar ng pag-iniksyon at mga sistematikong reaksyon (3). Ang CDC ay nakabuo ng v-safe, isang kusang-loob, sistemang pagsubaybay sa kaligtasan na nakabatay sa smartphone, upang magbigay ng impormasyon sa mga masamang reaksyon pagkatapos ng pagbabakuna ng COVID-19.

Nagkataon na may pahintulot ng isang karagdagang dosis para sa mga taong may kundisyon sa immunocompromising, ang v-safe platform ay na-update upang payagan ang mga nagparehistro na magpasok ng impormasyon tungkol sa karagdagang dosis ng bakunang COVID-19 na natanggap. Noong Agosto 12 – Setyembre 19, 2021, isang kabuuang 22,191 na mga ligtas na v na nagparehistro ang nag-ulat ng pagtanggap ng isang karagdagang dosis ng bakuna sa COVID-19. Karamihan (97.6%) ay nag-ulat ng pangunahing serye ng pagbabakuna ng 2-dosis mRNA na sinusundan ng isang pangatlong dosis ng parehong bakuna. Kabilang sa mga nakumpleto ang isang surbey sa pagsusuri sa kalusugan para sa lahat ng 3 dosis (12,591; 58.1%), 79.4% at 74.1% ay iniulat na lokal o sistematikong reaksyon, ayon sa pagkakasunud-sunod, pagkatapos ng dosis 3, kumpara sa 77.6% at 76.5% na nag-ulat ng lokal o systemic reaksyon, ayon sa pagkakasunud-sunod, pagkatapos ng dosis 2. Ang mga paunang natuklasan na ito ay hindi nagpapahiwatig ng hindi inaasahang mga pattern ng masamang reaksyon pagkatapos ng isang karagdagang dosis ng bakuna ng COVID-19; karamihan sa mga masamang reaksyon na ito ay banayad o katamtaman. Patuloy na subaybayan ng CDC ang kaligtasan ng bakuna, kabilang ang kaligtasan ng mga karagdagang dosis ng bakuna ng COVID-19, at magbibigay ng data upang gabayan ang mga rekomendasyon ng bakuna at protektahan ang kalusugan ng publiko.

Ang V-safe ay isang kusang-loob, nakabatay sa smartphone na sistema ng pagsubaybay sa kaligtasan ng US; ang mga taong nabakunahan na karapat-dapat tumanggap ng awtorisado o lisensyadong produktong bakuna ay maaaring magparehistro nang ligtas. Pinapayagan ng v-safe platform ang mga mayroon nang nagparehistro na mag-ulat ng pagtanggap ng isang karagdagang dosis ng bakuna ng COVID-19 at mga bagong nagparehistro upang magpasok ng impormasyon tungkol sa lahat ng dosis ng natanggap na bakunang COVID-19. Ang mga survey na pangkaligtasan sa V-ligtas ay ipinapadala sa mga araw na 0-7 pagkatapos ng bawat dosis ng bakuna at may kasamang mga katanungan tungkol sa lokal na lugar ng pag-iniksyon at mga sistematikong reaksyon at mga epekto sa kalusugan. * Ipinadala ang mga survey para sa pinakabagong dosis na ipinasok. Ang mga kasapi ng kawani mula sa Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ay nakikipag-ugnay sa mga nagparehistro na nagpapahiwatig na ang atensyong medikal ay hinahangad pagkatapos ng pagbabakuna at hikayatin o mapadali ang pagkumpleto ng isang ulat ng VAERS, kung ipinahiwatig.§

Kabilang sa mga ligtas na nagparehistro na nag-ulat ng pagtanggap ng isang karagdagang dosis ng bakuna sa COVID-19 sa panahon ng Agosto 12 – Setyembre 19, 2021, data ng demograpiko, lokal at sistematikong mga reaksyon, at mga epekto sa kalusugan na iniulat sa araw na 0-7 ay inilarawan ng pattern ng pagbabakuna (ie , tagagawa ng bakuna na natanggap para sa bawat dosis). Ang mga taong nag-ulat na tumatanggap ng pangunahing serye mula sa iba't ibang mga tagagawa o tagagawa na hindi alam o hindi magagamit sa Estados Unidos, o 2 dosis ng bakuna matapos matanggap ang isang bakunang dosis na Janssen (Johnson & Johnson) na isang dosis (150) ay hindi kasama sa pagsusuri. ng mga masamang reaksyon pagkatapos matanggap ang karagdagang dosis.

Lumipas ang oras mula sa pagkumpleto ng pangunahing serye ng pagbabakuna hanggang sa pagtanggap ng isang karagdagang dosis ay inilarawan ng pattern ng pagbabakuna. Masamang mga profile sa kaganapan pagkatapos ng dosis 2 at 3 ay inihambing para sa mga nagparehistro na nakatanggap ng bakunang mRNA mula sa parehong tagagawa para sa lahat ng 3 dosis. Ang SAS software (bersyon 9.4; SAS Institute) ay ginamit upang magsagawa ng lahat ng mga pagsusuri. Ang mga aktibidad na ito ng pagsubaybay ay nasuri ng CDC at isinasagawa na naaayon sa naaangkop na pederal na batas at patakaran ng CDC. **

Noong Agosto 12 – Setyembre 19, 2021, isang kabuuang 22,191 na mga ligtas na v na nagparehistro ang nag-ulat ng pagtanggap ng isang karagdagang dosis ng bakuna sa COVID-19 matapos makumpleto ang pangunahing serye (Table 1). Kabilang dito, 14,048 (63.3%) ay babae, at humigit-kumulang na 30% bawat isa ay may edad na 18–49, 50-64, at 65-74 na taon.

Karamihan sa mga nagparehistro (21,662; 97.6%) ay nag-ulat na nakatanggap sila ng pangatlong dosis mula sa parehong tagagawa bilang kanilang pangunahing serye ng bakuna sa mRNA, kabilang ang 98.6% ng mga tatanggap ng Moderna at 98.2% ng mga tatanggap ng Pfizer-BioNTech. Ilang mga nagparehistro (341; 1.5%) ang nag-ulat ng pangunahing serye ng bakuna sa mRNA na sinusundan ng isang karagdagang dosis ng bakunang mRNA mula sa iba't ibang tagagawa, isang dosis ng bakunang Janssen pagkatapos ng pagtanggap ng pangunahing serye ng pagbabakuna ng mRNA (10; 0.05%), o isang karagdagang dosis ng bakunang COVID-19 mula sa anumang tagagawa pagkatapos ng bakunang Janssen (178; 0.8%).

Kabilang sa 22,191 v-safe registrants, ang agwat ng median mula sa pagkumpleto ng pangunahing serye ng pagbabakuna ng COVID-19 hanggang sa pagtanggap ng isang karagdagang dosis ay 182 araw (interquartile range [IQR] = 160-202 araw) (Table 2). Kabilang sa mga nakatanggap ng 2 dosis ng bakunang Janssen, ang agwat ng median sa pagitan ng dosis ay mas maikli (84 araw; IQR = 16-136 araw).

Ang mga lokal na (16,615; 74.9%) at systemic (15,503; 69.9%) na mga reaksyon ay madalas na naiulat sa isang linggo pagkatapos ng isang karagdagang dosis ng bakuna ng COVID-19, karaniwang sa araw pagkatapos ng pagbabakuna. Ang mga madalas na iniulat na reaksyon ay sakit sa lugar ng pag-iniksyon (15,761; 71.0%), pagkapagod (12,429; 56.0%), at sakit ng ulo (9,636; 43.4%).

Kabilang sa 22,191 karagdagang mga tatanggap ng dosis, isang kabuuang 7,067 (31.8%) ang nag-ulat ng mga epekto sa kalusugan, at humigit-kumulang na 28.3% (6,287) ang nag-ulat na hindi nila nagawa ang normal na pang-araw-araw na mga aktibidad, kadalasan sa araw pagkatapos ng pagbabakuna. Ang pangangalagang medikal ay hiningi ng 401 (1.8%) na mga nagparehistro, at labintatlo (0.1%) ang naospital. Ang mga kadahilanan para sa pagtanggap ng pangangalagang medikal o pagpapa-ospital ay hindi nakilala sa ligtas na survey; gayunpaman, ang mga nagparehistro na nagpapahiwatig na ang atensyong medikal ay hinahangad pagkatapos ng pagbabakuna ay nakipag-ugnay sa mga kawani ng VAERS at hinihikayat na kumpletuhin ang isang ulat ng VAERS.

Kabilang sa 21,658 v-ligtas na mga nagparehistro na nakatanggap ng parehong bakuna sa mRNA para sa lahat ng 3 dosis, 12,591 (58.1%) nakumpleto ang hindi bababa sa isang survey ng pagsusuri sa kalusugan sa mga araw na 0-7 pagkatapos ng lahat ng 3 dosis; Ang 79.4% at 74.1% ay nag-ulat ng mga lokal o systemic na reaksyon, ayon sa pagkakasunud-sunod, pagkatapos ng dosis 3, kumpara sa 77.6% at 76.5% na nag-ulat ng mga lokal o sistematikong reaksyon, ayon sa pagkakasunud-sunod, pagkatapos ng dosis 2. Kabilang sa mga nagparehistro na nakatanggap ng 3 dosis ng Moderna (6,283), lokal mas madalas na iniulat ang mga reaksyon pagkatapos ng dosis 3 kaysa sa dosis 2 (5,323; 84.7% at 5,249; 83.5%; p-halaga = 0.03) (Malaman). Ang mga sistematikong reaksyon ay naiulat nang mas madalas pagkatapos ng dosis 3 kaysa sa dosis 2 (4,963; 79.0% at 5,105; 81.3%; p-halaga <0.001).

Kabilang sa mga nagparehistro na nakatanggap ng 3 dosis ng Pfizer-BioNTech (6,308), ang mga lokal na reaksyon ay naiulat na mas madalas na naiulat pagkatapos ng dosis 3 kaysa sa dosis 2 (4,674; 74.1% at 4,523; 71.7%; p-halaga <0.001). Ang mga reaksyon ng systemic ay naiulat nang mas madalas pagkatapos ng dosis 3 kaysa sa dosis 2 (4,363; 69.2% at 4,524; 71.7%; p-halaga <0.001). Kabilang sa mga nag-ulat ng sakit pagkatapos ng dosis 3 ng isang bakunang mRNA, karamihan sa mga reaksyon ay banayad (4,909; 51.4%) o katamtaman (4,000; 41.9%); matinding sakit (tinukoy bilang sakit na ginagawang mahirap o imposible ang pang-araw-araw na gawain) ay iniulat ng 637 (6.7%).

Pagtalakay

Noong Setyembre 19, 2021, humigit-kumulang sa 2.21 milyong mga tao sa Estados Unidos ang nakatanggap ng karagdagang dosis ng mga bakuna sa COVID-19 pagkatapos makumpleto ang isang pangunahing serye. Mula Agosto 12 – Setyembre 19, 2021, walang inaasahang mga pattern ng masamang reaksyon ang naobserbahan sa 22,191 na mga ligtas na registrant na nakatanggap ng karagdagang dosis ng bakuna sa COVID-19. Karamihan sa mga naiulat na lokal at sistematikong reaksyon ay banayad hanggang katamtaman, pansamantala, at pinakamadalas na naiulat araw araw pagkatapos ng pagbabakuna. Karamihan sa mga nagparehistro na nakatanggap ng isang karagdagang dosis ay nag-ulat ng pangunahing serye ng pagbabakuna ng mRNA na sinusundan ng isang pangatlong dosis mula sa parehong tagagawa.

Ang klinikal na pagsubok ng Pfizer-BioNTech, na nagsasama ng 306 katao na may edad 18-55 taon, ay nagpakita na ang mga reaksyon pagkatapos ng dosis 3 ay maihahambing sa naiulat pagkatapos ng dosis 2 (3). Gayunpaman, ang pag-aaral na ito ng v-safe na data ay natagpuan ang mga lokal na reaksyon ay bahagyang mas karaniwan at mga sistematikong reaksyon na hindi gaanong karaniwan pagkatapos ng dosis 3 ng Pfizer-BioNTech.

Ang mga pattern ng hindi kanais-nais na reaksyon na sinusunod pagkatapos ng dosis 3 ng bakuna ng Moderna o Pfizer-BioNTech ay pare-pareho sa naunang inilarawan na mga reaksyon pagkatapos matanggap ang dosis 2

Ang bilang ng mga nagparehistro na nagpahiwatig na nakatanggap sila ng 2 dosis ng bakunang Janssen o nakatanggap ng kanilang karagdagang dosis mula sa isang tagagawa na naiiba sa kanilang pangunahing serye ay maliit, na naglilimita sa anumang mga konklusyon.

Ang data sa kaligtasan o pagiging epektibo ng pagbabakuna sa mga produktong bakuna sa COVID-19 mula sa iba't ibang mga tagagawa ay limitado; Inirekomenda ng Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) na ang mga taong may katamtamang malubhang kondisyon sa imunokompromisasyon ay makatanggap ng pangatlong dosis ng bakunang mRNA COVID-19 mula sa parehong tagagawa bilang kanilang pangunahing serye.

Ang mga rekomendasyon ng CDC para sa isang karagdagang dosis ay hindi kasalukuyang nagsasama ng mga taong nakatanggap ng bakunang Janssen.

Sa panahon na sakop ng pag-aaral na ito, ang mga rekomendasyon ng ACIP para sa isang karagdagang dosis ng bakuna ng COVID-19 ay limitado sa mga taong may katamtaman hanggang sa malubhang mga kondisyon sa imunokompromisyong natanggap

2 dosis ng isang bakunang mRNA.

Ang isang pag-aaral na isinagawa sa mga pasyente na hemodialysis ng immunocompromised hemodialysis ay iniulat na ang mga lokal at sistematikong reaksyon pagkatapos ng dosis 3 ng bakunang Pfizer-BioNTech ay katulad ng pagkatapos ng dosis 2.¶ ¶ Ang mga kamakailang ulat ng mga impeksyon sa mga taong nabakunahan at pagdaragdag ng pagkalat ng impeksyon sa B.1.617.2 (Delta) na pagkakaiba-iba ng SARS-CoV-2, ang virus na sanhi ng COVID-19, sa mga nabakunahan ay maaaring nag-udyok sa ilang tao na maghanap isang karagdagang dosis sa labas ng mga rekomendasyon. Ang agwat ng panggitna mula sa pagkumpleto ng pangunahing serye hanggang sa pagtanggap ng isang karagdagang dosis ay humigit-kumulang na 6 na buwan; samakatuwid, ang mga taong binigyan ng priyoridad sa panahon ng paglulunsad ng mga bakuna sa COVID-19, kabilang ang mga manggagawa sa pangangalaga ng kalusugan at mga matatandang matatanda, ay maaaring nakatanggap ng isang karagdagang dosis.

Ang mga natuklasan sa ulat na ito ay napapailalim sa hindi bababa sa apat na mga limitasyon. Una, ang pagpapatala sa v-safe ay kusang-loob at malamang na hindi kinatawan ng nabakunahan na populasyon ng US; ang karamihan ng mga kalahok ay kinilala ang kanilang sarili bilang Puti at hindi Hispaniko. Pangalawa, sa panahon ng pag-aaral na ito, ang mga karagdagang rekomendasyon sa dosis ay limitado sa mga taong may kundisyong immunocompromising na nakumpleto ang pangunahing serye ng pagbabakuna mRNA COVID-19; gayunpaman, ang v-safe ay hindi nagsasama ng impormasyon tungkol sa katayuang immune.

Ang mga tatanggap ng karagdagang dosis ay malamang na may kasamang mga taong mayroong at walang mga kundisyon ng immunocompromising. Pangatlo, isang ugnayan na sanhi sanhi ng bakuna at seryosong klinikal na masamang epekto na iniulat pagkatapos ng pagbabakuna ay hindi maitatag gamit ang v-safe na data. Sa wakas, hindi sapat ang data na magagamit upang matukoy ang mga pattern ng masamang reaksyon pagkatapos makatanggap ng isang karagdagang dosis mula sa isang tagagawa na naiiba mula sa pangunahing serye o para sa bakunang Janssen.

Ang isang karagdagang dosis ng bakuna sa mRNA COVID-19 ay inirerekomenda para sa mga taong may katamtaman hanggang sa malubhang mga kondisyon sa imunocompromising (5).

Inirekomenda ng CDC ang isang karagdagang dosis ng bakunang Pfizer-BioNTech ≥6 na buwan pagkatapos makumpleto ang pangunahing serye ng bakuna sa mga taong may edad na ≥65 na taon, mga residente sa mga pangmatagalang setting ng pangangalaga, at mga taong may edad na 50-64 taong may pinagbabatayan na mga kondisyong medikal; ang mga taong may edad na 18-49 na taong may kalakip na mga kondisyong medikal at mga taong may edad na 18-64 taong may mas mataas na peligro para sa pagkakalantad at paghahatid ng COVID-19 dahil sa setting ng trabaho o pang-institusyon ay maaaring makatanggap ng isang karagdagang dosis batay sa kanilang mga indibidwal na benepisyo at peligro

Ang paunang pag-aaral ng data ng kaligtasan mula sa> 22,000 v-safe registrants ay nagpapakita na ang mga lokal na reaksyon ay bahagyang tumaas at ang mga sistematikong reaksyon ay bahagyang nabawasan pagkatapos ng dosis 3 ng isang mRNA kaysa pagkatapos ng dosis 2.

Walang nakitang mga hindi inaasahang pattern ng masamang reaksyon; ang mga naiulat ay banayad hanggang katamtaman at pansamantala. Patuloy na subaybayan ng CDC ang kaligtasan ng mga karagdagang dosis ng bakunang COVID-19. Karagdagang data sa mga hindi magagandang reaksyon na nauugnay sa iba't ibang mga kumbinasyon ng mga bakuna at ng oras mula nang matapos ang pangunahing serye ay magiging mahalaga upang gabayan ang mga rekomendasyon sa kalusugan ng publiko.

katangianModerna,% (n = 10,601)Pfizer-BioNTech,% (n = 11,412)Janssen,%†, § (n = 178)total
(N = 22,191)
Dosis 3 Moderna
(n = 10,453; 98.6%)
Dosis 3 Pfizer-BioNTech
(n = 144; 1.4%)
Dosis 3 Janssen
(n = 4; 0.04%)
Dosis 3 Pfizer-BioNTech
(n = 11,209; 98.2%)
Dosis 3 Moderna
(n = 197; 1.7%)
Dosis 3 Janssen
(n = 6; 0.1%)
Dosis 2 Janssen
(n = 48; 27.0%)
Dosis 2 Moderna
(n = 64; 36.0%)
Dosis 2 Pfizer-BioNTech
(n = 66; 37.1%)
Kasarian
Babae63.863.950.063.063.533.339.657.859.163.3
Lalaki35.134.050.036.136.066.760.442.240.935.7
Hindi kilala1.02.100.90.500001.0
Pangkat ng edad, yrs
0-170.00.70.00.60.00.00.00.00.00.3
18-4925.736.125.031.542.650.054.260.957.629.1
50-6428.427.150.031.129.90.033.334.330.329.8
65-7433.927.10.027.821.350.010.44.79.130.5
75-8410.99.025.08.35.60.02.10.03.09.5
≥ 851.10.00.00.70.50.00.00.00.00.9
Lahi
Hispanic / Latino8.015.308.25.6025.06.310.68.2
Hindi Hispaniko / Latino87.781.910087.690.910054.289.189.487.6
Hindi kilala4.32.804.23.6020.84.704.2
Lahi
AI / AN0.50.700.50.502.1000.5
Asyano4.95.606.17.102.114.113.65.6
itim5.63.506.21.516.76.36.39.15.9
NHPI0.2000.30.504.2000.3
Puti82.682.610080.485.866.756.371.969.781.4
Maramihang1.92.101.81.516.74.24.73.01.9
iba2.14.202.10.506.31.63.02.1
Hindi kilala2.31.402.52.5018.81.61.52.4

Mga daglat: AI / AN = American Indian / Alaska Native; NHPI = Katutubong Hawaiian o ibang Pacific Islander.
* Porsyento ng mga nagparehistro na nakumpleto ang hindi bababa sa isang v-ligtas na pagsusuri sa kalusugan sa kalusugan sa mga araw na 0-7 pagkatapos ng pagbabakuna.
 Pangunahing serye ng pagbabakuna.
§ May kasamang mga taong nakatanggap ng pangunahing Janssen solong dosis at 1 karagdagang dosis ng bakuna mula sa mga nakalistang tagagawa.

reaksyonModerna,% (n = 10,477)Pfizer-BioNTech,% (n = 11,284)Janssen,%†, § (n = 174)total
(N = 22,191)
Dosis 3 Moderna
(n = 10,453; 98.6%)
Dosis 3 Pfizer-BioNTech
(n = 144; 1.4%)
Dosis 3 Janssen
(n = 4; 0.04%)
Dosis 3 Pfizer-BioNTech
(n = 11,209; 98.2%)
Dosis 3 Moderna
(n = 197; 1.7%)
Dosis 3 Janssen
(n = 6; 0.1%)
Dosis 2 Janssen
(n = 48; 27.0%)
Dosis 2 Moderna
(n = 64; 36.0%)
Dosis 2 Pfizer-BioNTech
(n = 66; 37.1%)
Mga araw mula nang pangunahing serye, panggitna (IQR)182 (164 - 198)183 (161 - 204)173 (141 - 182)183 (157 - 209)186 (161 - 217)123 (113 - 182)84 (16 - 136)156 (140 - 164)150 (136 - 167)182 (160 - 202)
Anumang reaksyon ng site ng iniksyon80.964.675.069.481.783.325.070.380.374.9
Itching20.011.808.410.216.710.46.37.613.9
Sakit75.960.475.066.680.283.320.868.874.271.0
pamumula25.28.309.820.816.76.37.812.117.1
pamamaga33.617.4016.830.516.76.312.518.224.8
Anumang sistematikong reaksyon75.259.750.065.176.110031.368.863.669.9
Sakit sa tiyan8.43.506.48.116.74.23.16.17.3
Myalgia49.829.2036.349.250.020.845.333.342.7
panginginig31.38.350.017.533.550.08.323.410.624.1
Pagtatae9.97.609.09.616.78.36.39.19.4
Pagod61.844.4051.060.983.314.648.450.056.0
Lagnat36.420.150.022.237.150.06.337.512.129.0
Sakit ng ulo49.031.1038.449.783.318.835.940.943.4
Sakit sa kasu-kasuan33.018.8023.031.033.316.720.319.727.7
Alibadbad18.810.425.013.621.333.38.39.418.216.1
Pantal2.30.701.92.504.21.61.52.1
Pagsusuka2.22.125.01.42.002.1001.7
Anumang epekto sa kalusugan39.219.4025.239.133.316.728.124.231.8
Hindi maisagawa ang normal na pang-araw-araw na gawain35.218.1022.133.033.310.425.015.228.3
Hindi makapagtrabaho o pumasok sa paaralan13.74.909.021.316.710.46.313.611.3
Kailangan ng pangangalagang medikal2.11.401.53.006.3001.8
Telehealth0.90.700.71.002.1000.8
Klinika0.70.700.60.504.2000.6
Pagbisita sa emergency0.2000.2004.2000.2
Ospital0.05000.1000000.1
KATOTOHANANMasamang reaksyon at mga epekto sa kalusugan na iniulat ng mga taong nakatanggap ng 3 dosis * ng Moderna (N = 6,283) o Pfizer-BioNTech (N = 6,308) na bakuna ng COVID-19 at nakumpleto ang hindi bababa sa isang v-ligtas na pagsusuri sa kalusugan sa pagsusuri sa mga araw na 0– 7 pagkatapos ng bawat dosis, ayon sa bilang ng dosis - Estados Unidos, Agosto 12 – Setyembre 19, 2021
Ang figure ay isang tsart ng bar na nagpapakita ng masamang reaksyon at mga epekto sa kalusugan na iniulat ng mga taong nakatanggap ng 3 dosis ng Moderna (N = 6,283) o Pfizer-BioNTech (N = 6,308) COVID-19 na bakuna at nakumpleto ang kahit isang v-ligtas na check-in sa kalusugan surbey sa mga araw na 0-7 pagkatapos ng bawat dosis, ayon sa bilang ng dosis, sa Estados Unidos sa panahon ng Agosto 12 – Setyembre 19, 2021.
I-print Friendly, PDF at Email

Tungkol sa Author

Juergen T Steinmetz

Si Juergen Thomas Steinmetz ay patuloy na nagtrabaho sa industriya ng paglalakbay at turismo mula noong siya ay tinedyer sa Alemanya (1977).
Nadiskubre niya eTurboNews noong 1999 bilang unang online newsletter para sa pandaigdigang industriya ng turismo sa paglalakbay.

Mag-iwan ng komento